Lourd Cœur

Cœur lourd, trouve le courage de parler,
Mets de côté les souvenirs
Où au silence t'as été réduit,
Questionne-toi et regarde :
A l'esprit des limites?

Passe au-dessus du bord, laisse le feu brûler,
Oses-tu voler librement, comme un phoenix?
Ou attendrais-tu que les mains du temps soient tournés,
Couvert par la peur, submergé en regrets?

Heavy heart, find the courage to speak,
Put aside the memories
When silenced you've been,
Question yourself and see:
Do boundaries come to thought?

Go overboard and let the fire burn,
Would you dare to fly free as a phoenix?
Or wait for the hands of time to spin,
Sunk in regrets, covered in fear?

Inimă apăsătoare, găsește curajul de a vorbi,
Lasă deoparte amintirile
Când la tăcere ai fost redusă,
Pune-ți întrebări și vezi:
Are gândul limite?

Depășește-te și lasă focul să ardă,
Ai îndrăzni să zbori ca un phoenix, liberă?
Sau aștepta-vei ca mâinile timpului să se învârtă,
Scufundată-n regrete, acoperită de frică?

3 responses to “Lourd Cœur”

 1. Omagiul meu pentru abilitățile tale de a traduce în limbi care nu sunt ale tale:

  Cuore triste e stanco, trova il coraggio di parlare,
  Metti da parte i ricordi
  dove sei stato ridotto al silenzio,
  Chiediti e guarda:
  La mente ha forse limiti?

  Supera il tuo limite, lascia che il fuoco bruci,
  Hai il coraggio di volare libero, come una fenice?
  O aspetteresti che le mani del tempo cambino
  Coperto dalla paura, sopraffatto dai rimpianti?

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: